Общи условия и правила на играта „Опознай културното наследство на Европа!“I. Организатор и правила на играта

Организатори на играта „Опознай културното наследство на Европа!“ са Европейската комисия в България и Британски съвет – България, в партньорство с културните институти на държавите от ЕС (EUNIC) и посолствата на някои други европейски държави, които участват в отбелязването на Европейския ден на езиците и Европейската година на културното наследство и сред които са: Посолството на Австрия, Институтът за български език, Гьоте институт, Посолството на Грузия, Институтът „Сервантес“, Италианският културен институт,  Културно-информационният център на Република Македония, Посолството на Нидерландия, ОПТИМА – Българската асоциация за качествени езикови услуги, Полският институт, Институтът „Камойнш“ към Посолството на Португалия, Посолството на Румъния, Руският културно-информационен център, Посолството на Словашката република, Унгарският културен институт, Посолството на Финландия, Френският институт, Центърът за развитие на човешките ресурси, Чешкият център, Посолството на Швеция.

Администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, е  Британски съвет – България, с адрес: гр. София 1504, ул. „Кракра“ № 7. За контакти: телефон 02 9424344, уебсайт //www.britishcouncil.bg.  

Настоящите правила са достъпни за целия период на играта на интернет страницата //edl-events-bulgaria.eu.

Организаторите запазват правото си да допълват или променят правилата и се задължават да спазват техните разпоредби. Участниците в играта следва сами да проверяват на страницата на играта //edl-events-bulgaria.eu за промени в настоящите правила.

II. Продължителност и обхват на играта

Играта „Опознай културното наследство на Европа!“ се провежда в ограничен период от време: от 12:00 ч. на 17 септември до 12:00 ч. на 21 септември 2018 г. След 25.09.2018 година играта се преобразува в постоянна без състезателен характер.

III. Условия за участие в играта

Право на участие в играта имат всички граждани на територията на Република България без ограничение във възрастта.

IV. Правила на играта

1. Играта „Опознай културното наследство на Европа!“ цели популяризирането  на културното наследство на Европа в годината, определена като Европейска година на културното наследство (#EuropeForCulture). 

1. Всеки участник трябва да отговори на 18 въпроса. За всеки въпрос има посочени четири възможни отговора, между които участникът трябва да избере един верен отговор.

V. Прекратяване на играта

Организаторите имат неотменимо право едностранно да прекратят играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторите не носят никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

VI. Други условия

1. Организаторите не поемат отговорност или задължения за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по време на играта.

2. Организаторите не носят отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън техния контрол.

Играй

Privacy Policy Settings